ŽÁDOST O SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ
Exekutorský úřad Rakovník

       
             
             
 

ŽÁDOST O SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

   

VŠECHNY ÚDAJE VYPLŇTE SPRÁVNĚ A PRAVDIVĚ

Žadatel o splátkový kalendář je povinen pravdivě uvést veškeré požadované informace. Neuvedení všech informací nebo uvedení nepravdivých informací může vést k odmítnutí splátkového kalendáře.

 

Spisová značka exekuce
  Zpravidla uvedena na každé písemnosti exekutora vpravo nahoře
   
Jméno a příjmení
 

Adresa na které se zdržujete a přebíráte si zde zásilky. Uvádějte vždy ve tvaru Ulice č.p., PSČ Město

   
Kontaktní adresa
   
Rodné číslo
   
Telefon
 

 

E-mail
   
Zaměstnavatel
  Název firmy, sídlo, IČ nebo DIČ, popřípadě i telefon a email na zaměstnavatele
   
Výše příjmu ze zaměstnání
 

Uveďte výši čistých příjmů u současného zaměstnavatele

   
Výše měsíčního příjmu
 

Uveďte součet veškerých svých čistých měsíčních příjmů (např. zaměstnání+dávky+výsluhy apod.)

   
Počet vyživovaných osob
  Manželka, děti (svěřené do péče)
   
Počet exekucí
  Uveďte počet exekucí, vedených na Váš majetek
   
Navrhovaná výše splátky
   
Odůvodnění výše splátky
  Odůvodněte výši navrhované splátky, především pak v případě, žádáte-li zrušení exekučního příkazu
   
Poznámka
  Chcete-li nám sdělit cokoliv dalšího
   
Antispam   napište číslo "osmdesát sedm"; bez vyplnění nebude žádost doručena