EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK
JUDR. HANA ŠAJNEROVÁ
SOUDNÍ EXEKUTOR

 

087

IČ 66226660
DIČ CZ5754051391

 
 
     
        HOME

ÚŘEDNÍ DESKA

JAK PLATIT

DOKUMENTY

   

DRAŽBY

KONTAKTY

OSTATNÍ

             
             
             
 

OSTATNÍ

O EXEKUCI

PRO OPRÁVNĚNÉ

PRO POVINNÉ

LEGISLATIVA

EXEKUTORSKÁ KOMORA

 

   

OSTATNÍ INFORMACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO POVINNÉ

Pokud jste obdrželi jako osoba povinná (dlužník) vyrozumění o zahájení exekuce nebo exekuční příkaz a chcete-li se včas, řádně a s co nejmenším finančním dopadem s nařízením exekuce vyrovnat, přečtěte si pečlivě následující řádky.

Přestože je exekuce nazývána nuceným výkonem exekučních titulů, můžete jako povinný dobrovolně významně přispět k jejímu hladkému průběhu a tím k rychlému vyřešení nepříjemné situace.

Máte-li dostatek finančních prostředků, uhraďte přímo Exekutorskému úřadu neprodleně svůj závazek včetně příslušenství a nákladů exekuce. V případě, že nemáte k dispozici dostatek finančních prostředků, kontaktujte exekutorský úřad a snažte se dohodnout na přijatelné formě splátek. Včas a řádně plňte dohodnuté splátky, popř. dle možností splácejte i větší částky peněz.

Při exekuci na nepeněžité plnění dobrovolně splňte svoji povinnost. Nucený výkon výrazně zvyšuje náklady na jeho provedení, které budete muset zaplatit.

Včas přebírejte veškeré zásilky, dbejte písemných pokynů a odpovídejte na dotazy exekutora. Pečlivě se řiďte poučeními exekutora nebo soudu.

Bez zbytečného odkladu informujte Exekutorský úřad o svých majetkových poměrech a o svém zdroji příjmů. Včas a řádně předkládejte patřičné doklady, související s průběhem exekuce.

Vyvarujte se úkonů, které zcela neodůvodněně prodlužují exekuční řízení a v důsledku navyšují náklady na jeho provedení.

Mějte na paměti, že jen aktivní a vstřícná spolupráce, komunikace s Exekutorským úřadem a plnění dohodnutých postupů je zárukou bezproblémového provedení exekuce. Opačný postup je většinou pouze zdrojem napětí, zbytečných průtahů a vyšších nákladů, které jdou k tíži povinného. Zdržte se nezákonných projevů vůči exekutorovi a všem zaměstnancům Exekutorského úřadu.

Pracovníci Exekutorského úřadu vykonávají veškerou činnost na základě pověření soudem. Ve většině případů nemají k dispozici informace předcházející vzniku exekučního titulu a nemohou posuzovat jeho legalitu.

 

 
 

           
 

 

         

 Volná pracovní místa 
 Odkazy 

             
 

 

(c) 2001-2013  EÚ Rakovník   Tvorba webu: Pavel TINTĚRA