EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK
JUDR. HANA ŠAJNEROVÁ
SOUDNÍ EXEKUTOR

 

 


 

 
 

 

 

 
 


Soudní exekutorka JUDr. Hana Šajnerová ukončila k 31. lednu 2019 svoji činnost.
 

S účinností od 1. února 2019 byl do funkce soudního exekutora Exekutorského úřadu v Rakovníku jmenován Mgr. Pavel Tintěra.

Více informací naleznete na nových internetových stránkách úřadu

www.eurakovnik.cz